จับเซี้ยม จับฉาก จับปุ่ม คืออะไร

จับเซี๊ยม จับปุ่ม

การจับเซี้ยม จับฉาก จับปุ่มเป็นกรรมวิธีจัดเตรียมระดับ-ระยะก่อนการฉาบปูน ลักษณะเป็นปุ่มปูนทรายที่แสดงถึงแนวสันของผนัง หรือ มีระนาบแบนให้เห็นความหนาของผิวปูนที่จะฉาบลงไป การฉาบปูนที่ถูกกรรมวิธี ช่างปูนจะต้องจับเซี้ยม จับฉาก จับปุ่มก่อนที่จะ ฉาบปูน เสมอ หากท่านเห็นว่าช่างปูนใดฉาบผนังบ้านท่านโดยไม่ทำเซี้ยม-ฉาก-ปุ่มเสียก่อน ก็น่าจะบอก ผู้ก่อสร้าง ให้เปลี่ยน ช่างปูนได้แล้วการก่ออิฐที่ถูกกรรมวิธีนั้นจะต้องดำเนินการดังนี้

  • อิฐจะต้องชุปน้ำให้ชุ่มน้ำเสียก่อน ไม่เช่นนั้นอิฐจะดูดซึมน้ำปูน จนปูนก่อไม่ทำหน้าที่ยึดเกาะที่ดี
  • การก่ออิฐจะต้องไม่ก่อสูงมากนักในทีเดียว จะต้องทิ้งไว้ให้ปูนก่อยุบตัวลงมาแล้วจึงก่อต่อไปจนหมด และทิ้งช่องว่างระหว่างผนังกับท้องพื้นด้านบนไว้หน่อยก็จะยิ่งดี ภายหลังเมื่อผนังทรุดตัวดีแล้วจึงก่ออิฐก้อนสุดท้ายได้
  • เมื่อก่ออิฐเสร็จแล้วต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 1 วันให้ผนังอยู่ตัว และความร้อนจากปูนก่อเย็นลง จึงเริ่มจับเซี้ยมจับฉากจับปุ่ม แล้วฉาบปูน
  • การฉาบปูนต้องมีส่วนผสมที่ดี และน่าผสมน้ำยาเคมีประสานพิเศษกันแตกและห้ามฉาบปูนหนาเกินไป เพราะความร้อนของปูนชั้นในจะระเหยดันออกมายังชั้นนอก และทำให้ปูนฉาบนั้นแตกได้
  • การฉาบปูนที่ดี ไม่น่าใช้ฟองน้ำที่แห้งเกินไป เพราะจะดูดน้ำปูนออกจากปูนฉาบ หากมีงบประมาณเพียงพอ น่าให้ใช้วิธี “ปั่นแห้ง” ซึ่งช่างประเภทนี้กำลังจะหมดจากประเทศไทยเราแล้ว
  • หากผิวปูนฉาบมีรอยแตกคล้ายลายงา ไม่ใช่เรื่องที่คอขาดบาดตาย ทิ้งเอาไว้สักพักแล้วใช้ทีทาแต่ง (โป๊ว) ลงไป ผิวแตกลายงานั้นจะหายไปเอง

การจับเซี้ยม หลายคนอาจจะเคยได้ยิน สงสัยว่าคืออะไร จับเซี้ยมนั้นเป็นขั้นตอนแรกๆ ของงานฉาบ

การจับเซี้ยม  คือ การกำหนดแนว การฉาบของผนัง ตามขอบหรือมุม

ในส่วนอาคารต่างๆ เช่น ขอบประตูหน้าต่าง มุมเสา มุมห้อง มุมพื้น เป็นต้น

เพื่อที่ช่างจะฉาบได้ตรง เรียบเสมอกัน ได้เหลี่ยม มุม แนวระนาบ และระดับที่ถูกต้อง

การจับเซี้ยม มีแบบไหนบ้าง ?

การจับเซี้ยม มี 2 รูปแบบ มีทั้งแบบใช้ปูนและเซี้ยมสำเร็จรูป

1.การจับเซี้ยมโดยใช้ปูน ช่างจะใช้วิธีปาดปูนลงไปบนส่วนที่ชนเข้ามุมกันทั้งสองด้าน ตลอดแนวความสูง หรือความยาวให้ได้ระดับที่วัดไว้พอดี

2.การจับเซี้ยม โดยใช้เซี้ยมสำเร็จรูป ที่ทำจากเหล็ก พลาสติก หรือพีวีซี โดยเริ่มจากปาดปูนทราย หรือปูนเค็มลงบนมุมหรือขอบของผนังแล้ว ช่างจึงนำเซี้ยมสำเร็จรูปวางลงไปบนปูนที่ปาดไว้ จากนั้นปาดปูนทับทั้งสองด้านของผนังอีกที ให้ความหนาปูนเสมอกับแนวสันของเซี้ยมสำเร็จรูป ซึ่งแนวสันนี้จะเป็นตัวกำหนดระดับและความหนาของปูนฉาบในภายหลัง เป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วควบคุมคุณภาพงานได้ดี

การจับเซี้ยมมีความสำคัญอย่างมากในงานฉาบ เพราะการจะฉาบได้มุมที่สวยงามจำเป็นจะต้องจับเซี้ยมให้ได้แนวดิ่งที่ตรงและคม

การจับปุ่ม คือ การโปะปูน เพื่อเตรียมระดับก่อนการฉาบผนังหรือการเทพื้น เพื่อให้มีระดับและความหนาตรงตามที่ต้องการ โดยจะใช้ “ปูนเค็ม” ทำเป็นปุ่มบนผนังก่อ ทั้งที่ทำจากอิฐมอญ อิฐมวลเบา หรือคอนกรีตบล็อค

การจับปุ่ม มีลักษณะอย่างไร?

การจับปุ่ม คือทำปุ่มให้มีลักษณะเป็นรูปทรงพีระมิด มีฐานสี่เหลี่ยมยอดตัด

โดยตัวฐานที่ติดกับผนัง จะมีความยาวด้านละประมาณ 5-10 เซนติเมตร

แล้วค่อยๆ ลาดเอียงมาสู่ด้านปลายยอดตัด ที่เล็กกว่าและนูนขึ้นมาจากผนัง

เท่ากับความหนาของปูนฉาบที่เราต้องการฉาบ

การจับปุ่ม ทำอย่างไร?

ก่อนการจับปุ่ม จะต้องมีการตีเส้นตารางบนผนังเสียก่อน ด้วยการใช้เส้นเอ็นขึง

ให้ได้ระดับและตำแหน่งตามต้องการ จากนั้นทำการจับปุ่มให้อยู่ที่จุดตัดของเส้นตารางนี้

โดยแต่ละปุ่มควรมีระยะห่างกันไม่เกิน 3 ใน 4 ของไม้บรรทัด ที่ใช้ในการฉาบ เพื่อให้สะดวกในการทำงาน

อ้างอิง
https://www.dconproduct.com/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A1/
https://www.dconproduct.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1/

จับเซี้ยม จับฉาก จับปุ่ม คืออะไร

Leave a Reply

Scroll to top