อย่าเปลี่ยนพื้นห้องแถวชั้นล่างให้เป็น Slab on Beam

กว่า 99.99% ของห้องแถวในประเทศไทย พื้นชั้นล่างจะเป็น Slab on Ground คือพื้นชั้นล่าง ถ่ายน้ำหนัก ของพื้น ลงบนดินโดยตรง (เวลาดินทรุดพื้นห้องก็ทรุดตาม เกิดอาการแอ่นและแตกร้าว) แต่คุณก็อย่าดัน ไปทุบ พื้นเก่าทิ้ง แล้วหล่อพื้นขึ้นใหม่ ให้พื้นไปวางบนคาน (Slab on Beam) เพื่อป้องกันทรุด เชียวนา เพราะทั้งคาน- ตอม่อ- ฐานราก- เสาเข็ม ไม่ได้เตรียมตัวสำหรับน้ำหนักโครงสร้าง-น้ำหนักจร (Life Load & Dead Load) ไว้ อาจทำให้ อาคารคุณวิบัติเอาง่าย ๆ (แล้วชวนห้องอื่นเขาวิบัติตาม เพราะโครงสร้างห้องแถวนั้น ต่อเนื่องกันทุก ๆ ห้อง

ใช้เสาเข็มเจาะแห้ง (Bore Pole Dry Process) อย่าเสียดาย ค่าทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)

ปัจจุบันเสาเข็มเจาะแห้งเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง หลังจากมีกฎหมายควบคุมการรบกวน ต่อบ้านข้างเคียง ของการใช้เสาเข็มตอก แม้ว่าเสาเข็มเจาะ จะแพงกว่าเสาเข็มตอก ทำให้ต้องเสียงบประมาณในการก่อสร้าง มากขึ้นก็ตาม แต่ขอแนะนำให้เพิ่มงบประมาณขึ้นอีกนิดหน่อยสัก 400-800 บาท/ต้น ที่น่าจะทำการทดสอบ ความสมบูรณ์ของเสาเข็มนั้น โดยวิธี Seismic Test (การเคาะหัวเสาเข็ม และส่งสัญญาณเสียง- ความสะเทือน ตรวจสอบ) เพราะเสาเข็มเจาะแห้ง ยากต่อการควบคุมคุณภาพ ในขณะทำงาน และมีผู้รับเหมาเสาเข็มเจาะ มวยวัด อาละวาดอยู่ทั่วไปขณะนี้

อย่าเปลี่ยนพื้นห้องแถวชั้นล่างให้เป็น Slab on Beam

Leave a Reply

Scroll to top