ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์

ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์

Thai Environment System สุขสวัสดิ์ 78 กับโครงการปรับปรุงโครงสร้าวอาคารใหม่ ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 40 ตัน/ต้น ใช้ SafetyFactor 2.5 เท่า เทียบกับรายการคำนวณ Danish’s Formular ที่ความลึกประมาณ 24 – 28 เมตร

ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์

Leave a Reply

Scroll to top