เพชรธารา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เสาเข็มไมโครไพล์-เพชรธารา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เป็นงานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เพื่อต่อเติมโรงงานเพชรธารา โดยการใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร รับน้ำหนักปลอดภัย 30 ตัน/ต้น ตอกจนไม่ลงแล้วทำการนับ BlowCount เทียบกับรายการคำนวณที่วิศวกรออกแบบไว้ พร้อมทำการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธีทางพลศาสตร์ Dynamic Pile Load Test จำนวน 2 ต้น

ผู้รับเหมา : บริษัท บุญถาวรการเกษตร จำกัด

สถานที่ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ : 299 ตำบล โนนยอ อำเภอชุมพวง นครราชสีมา 30410

สถานะ : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

เพชรธารา อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

Leave a Reply

Scroll to top