ต่อเติมโรงงาน แน็บเทสโก้ ออโตโมทีฟ โพรดักส์ (ไทยแลนด์)

ต่อเติมโรงงาน NAPT

PROJECT NAME : ต่อเติมโรงงาน แน็บเทสโก้ ออโตโมทีฟ โพรดักส์ (ไทยแลนด์)

LOCATION : 89/7 หมู่11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร) Design Load อยู่ที่ 30 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น

ผู้รับเหมา : บริษัท โฮมสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด

สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ

ต่อเติมโรงงาน แน็บเทสโก้ ออโตโมทีฟ โพรดักส์ (ไทยแลนด์)

Leave a Reply

Scroll to top