ต่อเติมโรงงาน Lactasoy บางนา

ต่อเติมโรงงาน Lactasoy บางนา

PROJECT NAME : ต่อเติมโรงงาน Lactasoy บางนา

LOCATION : แขวง บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โดยมีรายละเอียดเป็นเสาเข็มสปันไมโครไพล์ (spun micropile) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร) Design Load อยู่ที่ 40 ตัน/ต้น ทำการตอกเสาเข็มจนไม่ลงแล้วเช็ค BlowCount ตามรายการคำนวณของวิศวกรทุกต้น  มีการสุ่มเทสการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธีทางพลศาสตร์ Dynamic Pile Load Test จำนวน 1 ต้น

ผู้รับเหมา : บริษัท พี ที เอ็ม แอสเซ็ท จำกัด

ผู้ทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม : บริษัท ซอยล์ เทส (ประเทศไทย) จำกัด

สถานะ : ส่งมอบงานตอกเสาเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มาชมบรรยากาศขณะตอกเสาเข็มกันครับ

ต่อเติมโรงงาน Lactasoy บางนา

Leave a Reply

Scroll to top