กรณิศ ก่อสร้าง

เสาเข็มไมโครไพล์-กรณิศ ก่อสร้าง

เป็นงานตอกเสาเข็มไมโครไพล์ เพื่อสร้างอาคารสำนักงานบริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด โดยการใช้เสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร รับน้ำหนักปลอดภัย 40 ตัน/ต้น ตอกจนไม่ลงแล้วทำการนับ BlowCount เทียบกับรายการคำนวณที่วิศวกรออกแบบไว้ พร้อมทำการทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธีทางพลศาสตร์ Dynamic Pile Load Test จำนวน 2 ต้น

ผู้รับเหมา : บริษัท กรณิศ ก่อสร้าง จำกัด

สถานที่ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ : สวนสน 18 6 ซอย รามคำแหง 60 แยก 6 แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สถานะ : ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว

กรณิศ ก่อสร้าง

Leave a Reply

Scroll to top