Day: 12 August 2021

Bending Test Diameter 300mm.

การทดสอบแรงดัด (Bending Test) ของเสาเข็มและรอยเชื่อม เมื่อชิ้นงานได้รับแรง ไม่ว่าจะเป็นแรงในแนวตั้งฉาก หรือตามแนวแกนเส้นศูนย์กลางของชิ้นงาน ทำให้เกิด แรงดึงและแรงกด ในฝั่งตรงกันข้ามกัน แล้วเป็นผลให้ ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ จะเรียกว่า วัสดุอยู่ภายใต้ แรงดัด (Bending) รูปเสาเข็มก่อนทำการทดสอบ การดัดจะทำให้เกิด Bending Moment, M ซึ่งเป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อจุดรองรับ รูปเสาเข็มหลังทำการทดสอบ ผลการทดสอบ

Bending Test Daimeter 250mm.

การทดสอบแรงดัด (Bending Test) ของเสาเข็มและรอยเชื่อม เมื่อชิ้นงานได้รับแรง ไม่ว่าจะเป็นแรงในแนวตั้งฉาก หรือตามแนวแกนเส้นศูนย์กลางของชิ้นงาน ทำให้เกิด แรงดึงและแรงกด ในฝั่งตรงกันข้ามกัน แล้วเป็นผลให้ ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ จะเรียกว่า วัสดุอยู่ภายใต้ แรงดัด (Bending) รูปเสาเข็มก่อนทำการทดสอบ การดัดจะทำให้เกิด Bending Moment, M ซึ่งเป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อจุดรองรับ รูปเสาเข็มหลังทำการทดสอบ ผลการทดสอบ

Bending Test Daimeter 200mm.

การทดสอบแรงดัด (Bending Test) ของเสาเข็มและรอยเชื่อม เมื่อชิ้นงานได้รับแรง ไม่ว่าจะเป็นแรงในแนวตั้งฉาก หรือตามแนวแกนเส้นศูนย์กลางของชิ้นงาน ทำให้เกิด แรงดึงและแรงกด ในฝั่งตรงกันข้ามกัน แล้วเป็นผลให้ ชิ้นงานเกิดการโก่งงอ จะเรียกว่า วัสดุอยู่ภายใต้ แรงดัด (Bending) รูปเสาเข็มก่อนทำการทดสอบ การดัดจะทำให้เกิด Bending Moment, M ซึ่งเป็นผลรวมของแรงที่กระทำต่อจุดรองรับ รูปเสาเข็มหลังทำการทดสอบ ผลการทดสอบ

Compression Test Diameter 300mm.

การทดสอบแรงอัด (Compression Test) วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ 1.ทดสอบความต้านทานต่อแรงกดอัดของวัสดุ 2.ศึกษาลักษณะการเสียรูป หรือแตกหักของชิ้นงาน รูปเสาเข็มก่อนการทดสอบ การทดสอบเริ่มจากเพิ่มแรงอัดอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอ จนกระทั่งชิ้นงานเสียรูป และแตก รูปเสาเข็มหลังการทดสอบ ผลการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Compression Test Diameter 250mm.

การทดสอบแรงอัด (Compression Test) วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ 1.ทดสอบความต้านทานต่อแรงกดอัดของวัสดุ 2.ศึกษาลักษณะการเสียรูป หรือแตกหักของชิ้นงาน รูปเสาเข็มก่อนการทดสอบ การทดสอบเริ่มจากเพิ่มแรงอัดอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอ จนกระทั่งชิ้นงานเสียรูป และแตก รูปเสาเข็มหลังการทดสอบ ผลการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Compression Test Daimeter 200mm.

การทดสอบแรงอัด (Compression Test) วัตถุประสงค์หลักของการทดสอบ 1.ทดสอบความต้านทานต่อแรงกดอัดของวัสดุ 2.ศึกษาลักษณะการเสียรูป หรือแตกหักของชิ้นงาน รูปเสาเข็มก่อนการทดสอบ การทดสอบเริ่มจากเพิ่มแรงอัดอย่างช้าๆ และสม่ำเสมอ จนกระทั่งชิ้นงานเสียรูป และแตก รูปเสาเข็มหลังการทดสอบ ผลการทดสอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รับพื้นและแท่นเครื่องจักรโรงงานจรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล

พาชมบรรยากาศงานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ขนาดหน้าตัด 25 เซนติเมตร จำนวน 504 ต้น ที่ @จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล บางน้ำเปรี้ยว สุวินทวงศ์ รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 40 ตัน/ต้น เพื่อรับพื้นใหม่และตอกรับแท่นเครื่องจักรเครื่องใหม่ ระหว่างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัดผู้ว่าจ้างกับบริษัทณรงค์ ไมโครสปันจำกัดเป็นผู้รับจ้าง โดยมีสัญญางานตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ 54 วัน ดูบรรยากาศได้เลยครับ #ไมโครไพล์ #micropile #spun micropile #i micropile Spun micropile Dia.25 cm. @Charoong Thai Wire and Cable — Sala Daeng, Bang Nam Priao District, Chachoengsao Supply & Installation Of 504nos. PC Micro Spun Pile

ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์

Thai Environment System สุขสวัสดิ์ 78 กับโครงการปรับปรุงโครงสร้าวอาคารใหม่ ตอกเสาเข็มสปันไมโครไพล์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร รับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อยกว่า 40 ตัน/ต้น ใช้ SafetyFactor 2.5 เท่า เทียบกับรายการคำนวณ Danish’s Formular ที่ความลึกประมาณ 24 – 28 เมตร

Scroll to top