ณรงค์ เปรมจิตต์
ณรงค์ เปรมจิตต์

Senior

เจริญ ทองดี
เจริญ ทองดี

GM

จเร เปรมจิตต์
จเร เปรมจิตต์

ฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพ (QC)

อรัญญา อินทรมาตย์
อรัญญา อินทรมาตย์

ฝ่ายบุคคล(HR)

อภิญญา ถึกอ่ำ
อภิญญา ถึกอ่ำ

บัญชีและการเงิน

ธีระ เปรมจิตต์
ธีระ เปรมจิตต์

Safety